Skip to main content

Met circulaire IT onderweg naar Net Zero

We zijn ons allen steeds bewuster van de nadelige gevolgen die onze consumptiemaatschappij heeft op het milieu. De aarde warmt steeds sneller op en niets doen is geen optie meer. Ook de IT-sector zal drastische veranderingen moeten maken om haar milieu-impact te verlagen. Door de omslag te maken naar circulaire IT (inkoop) wordt er een grote stap gezet onderweg naar Net Zero.

Netto nul CO2-uitstoot in elke sector
Net Zero, je hebt er waarschijnlijk al eerder van gehoord. In het Klimaatakkoord van Parijs zijn er afspraken gemaakt om de wereldwijde CO2-uitstoot voor 2030 te halveren. Voor 2050 moet Net Zero bereikt worden. Net Zero is een ingewikkeld onderwerp, maar betekent simpel gezegd dat de totale uitstoot van broeikasgassen van een organisatie lager is dan of gelijk is aan de uitstoot die ze uit de atmosfeer verwijdert.

Dit zijn ambitieuze doelstellingen die enkel bereikt kunnen worden als vrijwel alle sectoren binnen de wereldeconomie transformeren. De maatschappelijke druk op het bedrijfsleven is voelbaar en om de wereldwijde klimaatdoelen te halen wordt er verwacht dat organisaties beschikken over een effectief ESG-beleid. Hierin moet naar voren komen op welke manier een organisatie zich inspant om de Net Zero doelstelling te behalen. In praktijk zal een organisatie zich bezig moeten houden met reduceren, compenseren en neutraliseren.

Effectief ESG-beleid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van je organisatie. Als bedrijf wil je duurzaam zijn. Bovendien trekken bedrijven met een effectief ESG-beleid sneller klanten met overeenkomende waarden. Daarnaast dragen sterke waarden op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (oftewel environment, social and governance: ESG) bij aan de identiteit van de interne organisatie. Het is vervolgens zaak om als organisatie ook daadwerkelijk een concreet en praktisch plan te ontwikkelen waarmee je aan de slag kan. Onze tip: Laat circulaire IT hier een belangrijk onderdeel van uitmaken!

Circulaire IT
De IT-sector is hard op weg om een van de vervuilendste sectoren te worden. De Nederlandse IT-hardwarestapel groeit jaarlijks met vijf miljoen producten, en per jaar worden er 860.000 IT-producten méér weggegooid dan het jaar ervoor. Met een jaarlijks inkoopvolume van 43 miljoen IT-producten heeft vooral het Nederlands bedrijfsleven hier een groot aandeel in. Om de eerder genoemde doelstellingen te behalen is het bevorderen van circulariteit in de IT-keten cruciaal.

Circulaire IT houdt in dat het hele proces vanaf de inkoop tot aan het afschrijven van IT-hardware anders wordt ingericht. Hierbij ligt de focus op het maximaal benutten van grondstoffen, zo min mogelijk afval produceren en de levensduur van IT-hardware verlengen. Een groot deel van de milieuvervuiling in de IT-sector vindt plaats bij het produceren van de hardware, direct in het begin van de levenscyclus. Door circulair in te kopen kan jouw organisatie al direct een groot verschil maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van refurbished hardware. Door refurbished te kopen voorkom je nieuwe productie waardoor grondstoffen niet onnodig verspilt worden. Ook aan het einde van de levenscyclus kan refurbished interessant zijn. Zo kan je ervoor kiezen dat de gebruikte IT-hardware van jouw organisatie een tweede leven krijgt.

Dataveiligheid
Naast dat je als organisatie graag wilt voldoen aan de doelstellingen voor het klimaatakkoord, is dataveiligheid net zo belangrijk. Wanneer je hardware aan het einde van haar levenscyclus is, kan Vooruit de apparaten overnemen en opknappen. Wij dragen er zorg voor dat de data veilig wordt verwijderd van je apparaten met behulp van Blancco software. Je ontvangt van ons een bewijs van dataverwijdering en waar mogelijk verlengen we vervolgens de levensduur van je hardware. Alle onderdelen worden gecheckt en indien nodig vervangen of geüpgraded, vervolgens kan de hardware opnieuw worden ingezet.

We ondersteunen jouw organisatie graag in het behalen van jullie klimaatdoelstellingen. Benieuwd wat Vooruit voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!