Skip to main content

Klantcase AutiTalent

Kom verder met AutiTalent als dé verbinder voor mensen met autisme en de arbeidsmarkt. Sinds 2007 zet AutiTalent zich in om mensen met autisme aan werk te helpen én te houden. Tegelijkertijd helpen ze werkgevers aan bijzonder talent. Met collega’s door heel het land heeft AutiTalent een uitstekende landelijke vertegenwoordiging en staan ze letterlijk dicht bij werknemers en werkgevers.

Klantcase Autitalent

Doortastend en daadkrachtig

“Binnen AutiTalent bereikten wij een punt waarvan ik wist dat we onze ICT tegen het licht moesten houden. Onze collega’s werkten op hun eigen of verouderde laptops vanuit huis en onderweg; we hebben geen centraal kantoor. Tezamen met de groei van ons team stelde ik mijzelf de vraag ‘wil ik op deze manier doorgaan’? Dat was precies één van de overwegingen om op zoek te gaan naar een betrouwbare IT-partner voor AutiTalent (aldus Marjolein Vermeer).

In mijn rol als verantwoordelijke voor de complete backoffice kreeg ik steeds meer met IT te maken. Ik vind het interessant om erbij betrokken te zijn, maar in de huidige tijd vraagt het veel meer tijd dan ik er eigenlijk voor heb. Daarom kwam onze samenwerking met Vooruit (voorheen MCC) tot stand in 2018.

Samen met Vooruit hebben we een uitwerking gemaakt van de benodigdheden om alle apparatuur voor onze collega’s te standaardiseren. In combinatie met alle voorzieningen binnen Microsoft 365 op het gebied van online samenwerken & beveiliging hebben we ook onze procedures gestandaardiseerd. Hiermee hebben een toekomstbestendige stap gezet die zich al dubbel en dwars heeft bewezen!

Terugkijkend hebben we mooie stappen gezet met Vooruit en werken we nu al weer jaren in een stabiele ICT-omgeving. Het is prettig schakelen met Vooruit en we worden ontzorgd; het is een partner die echt dichtbij óns staat.”

www.autitalent.nl