Skip to main content

Computerapparatuur die jaren in een opslag staat wordt natuurlijk niet meer waard. Daarnaast wil je af van stilstaande hardware waar mogelijk nog bedrijfsdata op staat. Het is daarom erg belangrijk dat je als organisatie een partij hebt die jouw afgeschreven ICT apparatuur zorgvuldig afvoert.

Vooruit is al meer dan 12 jaar een ervaren partij in het afvoeren van afgeschreven ICT apparatuur en maakt bij de verwerking hiervan gebruik van de beste in de markt verkrijgbare software. Wanneer jij jouw oude hardware door D-two laat afvoeren draag je ook enorm bij aan het creëren van duurzame werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werkplekken verhuizen Vooruit

Binnen iedere organisatie is het belangrijk dat bedrijfsprocessen niet stil komen te liggen. Hierdoor kunnen achterstanden ontstaan en vaak kost het veel werk deze weg te werken. Voor een continue en efficiënte workflow van een organisatie is het belangrijk dat IT-apparatuur niet verouderd is.

Na verloop van tijd vervalt ondersteuning vanuit de fabrikant op hardware of is de PC, laptop of printer gewoonweg verouderd. Daarnaast is het repareren hiervan buiten de garantie om vaak een kostbare zaak. Vervang hardware daarom op tijd. Het vervangen van IT-apparatuur is tijdrovend en specialistisch werk en Vooruit ondersteunt je hier graag bij met een gedegen advies en het vervangen van de IT-Hardware.

In een persoonlijk gesprek of een demo laten we graag zien wat Chrome Enterprise voor jouw organisatie kan betekenen.

Ik wil vooruit⠀ →
IT Recycling Vooruit

Hoe zakelijke hardware afvoeren?

Nadat met jouw organisatie is afgesproken dat Vooruit de ICT apparatuur afvoert zorgen wij ervoor dat we op een voor jou geschikt moment met ons eigen gespecialiseerde team bij jou op locatie langskomen. De hardware zal, afhankelijk van de situatie, in containers worden verpakt en veilig in een van onze bedrijfswagens naar onze locatie worden gebracht.

Na ontvangst worden alle producten geregistreerd en zorgvuldig verwerkt. Vooruit streeft hierbij naar een zo hoog mogelijke herinzet van jouw afgeschreven hardware.

Opkopen van hardware

Wanneer je over oude, afgeschreven of overtollige hardware beschikt neem dan contact op met Vooruit. Wij kopen deze hardware graag op om het een tweede leven te geven. Je ontvangt een uitgebreide rapportage van de hardware die wij ophalen. Dit is inclusief specificaties en eventuele defecten.

Wanneer hardware écht niet meer als geheel kan worden hergebruikt is demontage de volgende stap. Vooruit ontmantelt de apparatuur en scheidt de verschillende componenten. Deze worden vervolgens ingeleverd bij een gecertificeerde recycler. Daar worden de ingeleverde componenten verder uit elkaar gehaald zodat er separate grondstoffen voor hergebruik overblijven.

Kosten ICT apparatuur afvoeren

De diensten van Vooruit met betrekking tot het afvoeren van ICT apparatuur leveren in de meeste gevallen nog geld op. De restwaarde wordt bepaald aan de hand van hardwarespecificaties, cosmetische schade en/of defecten en de huidige marktwaarde van deze IT-hardware. Vooruit is transparant in de gemaakte kosten. Na verwerking van alle afgevoerde ICT apparatuur ontvang je van ons een rapportage met de restwaarde, gemaakte kosten en uiteindelijke resultaat.

Wat levert hardware vervangen op?

Op het moment dat hardware ouder wordt, neemt het risico op calamiteiten toe. Hierdoor kunnen medewerkers minder goed hun werk doen of kan zelfs een bedrijfsproces helemaal stil komen te liggen. Bij het laatste kan dat flink in de papieren lopen. Het werk staat stil en het kost tijd en geld om het probleem op te lossen. Het op tijd vervangen van hardware heeft veel voordelen:

  • Kostenbesparing door het voorkomen van calamiteiten.
  • Hardware blijft up-to-date en zal alle gebruikte applicaties kunnen blijven ondersteunen.
  • Hogere productiviteit van werknemers.
  • Continuïteit van bedrijfsprocessen en workflow.

Welke hardware kun je laten vervangen?

Vooruit kan nieuwe hardware plaatsen. Bijvoorbeeld wanneer er nieuwe werkplekken moeten worden ingericht. Het is dan ook mogelijk om door Vooruit een specifieke image te laten installeren.

Wanneer je bestaande werkplekken wil vervangen kan Vooruit dit ook. In dat geval halen we de oude hardware ook op, registreren dit en verwijderen we veilig alle data. Bij het inleveren van hardware ontvang je een rapportage over de ingeleverde apparatuur en de eventuele waarde die de producten nog vertegenwoordigen.

We nodigen je graag uit bij ons op locatie om te bespreken wat jouw wensen zijn op het gebied van duurzame en maatschappelijk verantwoorde afvoer van afgeschreven IT-hardware. Neem voor meer informatie contact op met ons. WIj helpen je graag verder.

Ik wil vooruit⠀ →

Waarom Vooruit?

Waarom veel organisaties voor Vooruit kiezen heeft verschillende redenen. In ieder geval spelen onderstaande kenmerken hier een belangrijke rol bij. Kies ook voor Vooruit als IT Life Cycle partner en wij garanderen dat onderstaande ook voor jouw organisatie geldt:

Verkleining van de CO2 footprint van jouw organisatie.

Creatie van subsidie-onafhankelijke werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Overzicht van alle afgevoerde IT-hardware door onze uitgebreide maatwerkrapportage. Deze is direct te importeren in jullie CMDB.

Dataveiligheid wordt gegarandeerd door het veilig en volledig wissen van gegevens conform de GDPR met gebruik van Blancco software.

Een eerlijke restwaarde voor alle afgevoerde IT-hardware. Hierbij heb je de keuze om deze restwaarde te doneren aan een goed doel naar keuze, een ondersteunend programma voor medewerkers te ondersteunen of de restwaarde direct op jullie rekening te laten storten.

Veilig, duurzaam en maatschappelijk verantwoord IT-hardware vervangen doe je met Vooruit! Wil je meer weten over alle mogelijkheden of heb je advies nodig? Neem dan contact op via info@vooruit.nl of 0481 377 802.

Ik wil vooruit⠀ →